عناوین دوره ها

ارتقا پایه در نظام مهندسی ساختمان

طراحی- دو به یک

نظارت- دو به یک

ورود به حرفه

طراحی- سه به دو

اسامی دانشجویان

هدایت رساله دکتری

محمد رضا اولیایی

عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی آسیب دیده از حرارت بالا

احمد موفقی

خواص مکانیکی و رفتار شکست بتن ژئوپلیمری .

محسن صبوری

ارائه میراگر تسلیم شونده جهت کنترل رفتار لرزه ای سازه های فولادی

ناصر علائیان

بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر تسلیمی دو فازی حلقه ای

شهریار غلامین

بهبود مشخصات مانیکی و دوام بتن متخلخل سبک

سجاد بریمانی

بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر تسلیمی

یک مقاله …

مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرهای دوگانه صفحه فولادی شیار دار-ویسکوالاستیک نویسندگان: محمد صدیق اسکندری نصاب و جبنکو کیم چکیده: در این مقاله یک میراگر دوگانه از نوع صفحه فولادی شیاردار- با پد ویسکوالاستیک برای ارتقا عملکرد لرزه ای سازه گسترش داده شد. برای مدلسازی رفتار ویسوالاستیک یک مدل تحلیلی برمبنای مدل های

Read More

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در زمینه تخصصی

دانشگاه، سازمان ها و موسسات

همکاری با دانشگاه، سازمان ها و موسسات