یک مقاله …

مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرهای دوگانه صفحه فولادی شیار دار-ویسکوالاستیک نویسندگان: محمد صدیق اسکندری نصاب و جبنکو کیم چکیده: در این مقاله یک میراگر دوگانه از نوع صفحه فولادی شیاردار- با پد ویسکوالاستیک برای ارتقا عملکرد لرزه ای سازه گسترش داده شد. برای مدلسازی رفتار ویسوالاستیک یک مدل تحلیلی برمبنای مدل های

Read More