یک مقاله …

مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرهای دوگانه صفحه فولادی شیار دار-ویسکوالاستیک

نویسندگان: محمد صدیق اسکندری نصاب و جبنکو کیم

چکیده: در این مقاله یک میراگر دوگانه از نوع صفحه فولادی شیاردار- با پد ویسکوالاستیک برای ارتقا عملکرد لرزه ای سازه گسترش داده شد. برای مدلسازی رفتار ویسوالاستیک یک مدل تحلیلی برمبنای مدل های کلوین-ویگت و بوک-ون-بابر-نوری بسط داده شد. مطالعات آزمایشگاهی برای دریافت رفتار ماده ویسکوالاستیک و میراگر هیبریدی و نیز ارزیابی صحت مدل تحلیلی انجام شد. با استفاده از یک قاب سه طبقه خمشی، قبل و بعد از مقاوم سازی با استفاده از میراگر صفحه فولادی شیاردار و نیز میراگر هیبریدی پیشنهاد شده، شاخص های مختلف لرزه ای ارزیابی شدند. سپس با آنالیز شکست نشان داده شد که اضافه کرن بخش ویسکوالاستیک به صفحه شیاردار فولادی بطور موفقیت آمیزی عملکرد صفحه شیاردار فولادی را ارتقا می بخشد. در پایان مشاهده می شود که استفاده از روش دیاگرام ظرفیت و تقاضا، روشی موثر در طرح اولیه میراگر هیبریدی پیشنهادی برای دستیابی به هدف عملکردی می باشد.

شکل میراگر هیبریدی پیشنهادی

آزمایش  میراگر ویسوالاستیک


آزمایش میراگر هیبریدی پیشنهادی

لینک دانلود مقاله

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *